• Home
  • Sefovsko trezorska oprema
  • Blagajnički sefovi

Blagajnički sefovi

Namjena svakog blagajničkog sefa je zaštita od prepada. Osnovni princip je da se na pultu ili jednoj od ladica drži novac potreban za normalno šaltersko poslovanje (manja količina) koji je uvijek dostupan radniku/ci na blagajni, sav novac preko određenog blagajničkog maksimuma se smješta (putam pretinca u zadnjem dijelu ladice ili otvora na sefa) u depozitni dio sefa od kojeg radnik na blagajni nema ključ ili koji je opremljen bravom sa vremenskom odgodom. Uz oznake na sefu i pultu koji to jasno daju na znanje, ovakav način zaštite će djelovati demotivirajuće na potencijalne napadače, a u slučaju napada sačuvati najveći dio gotovine.

Povezano